Τα αναβολικά στεροειδή αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων στους νέους.

Τα αναβολικά στεροειδή μπορεί να έχουν μόνιμη επίδραση στην καρδιά βάση πρόσφατης μελέτης, εφόσον λαμβάνονται για δύο ή περισσότερα χρόνια. Δημοσιευμένη μελέτη στο περιοδικό Circulation της American Heart Association, ερεύνησε τις συνέπειες της μακροχρόνιας χρήσης...