Καρδιακή αποκατάσταση

Τι είναι καρδιακή αποκατάσταση; Πρόκειται για ένα Ιατρικά εποπτευόμενο Πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην βελτίωση της καρδιαγγειακής σας υγείας μέσα από: Συμβουλευτική άσκησηΕκπαίδευση για υγιεινή ζωή (διαχείριση παραγόντων κινδύνου, επιλογή καλής...